• Tüm Kategoriler
  • Adalet Yayınları Hizmet Tespit Davaları (Ciltli) Umut Topçu

   Adalet Yayınları Hizmet Tespit Davaları (Ciltli) Umut Topçu
   Görsel 1
   Fiyat:
   175,00 TL
   İndirimli Fiyat (%15) :
   148,75 TL
   Kazancınız 26,25 TL
   Havale / EFT:
   145,78 TL
   148.75 www.tercihkitabevi.com
   Hizmet Tespit Davaları (Ciltli)
   Bilirkişi Raporları ve Yargıtay Kararları Işığında
   Umut Topçu
   Yayınevi: Adalet 
   Basım Tarihi: 2017 Nisan 
   Basım Yeri: Ankara 
   Sayfa Sayısı: 879 
   Boyut: 16 x 23,5 cm 
   Baskı: 3 
   ISBN/Ref: 9786053001638 
   Kategori(ler): İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

   "Gerek ekonomik gerekse de siyasal ve toplumsal anlamda zor zamanlardan geçtiğimiz şu dönemde işsizlik ve kayıtdışılık da bundan nasibini almakta. TÜİK’ in en son açıkladığı Ekim 2016 dönemi İşgücü İstatistiklerine bakıldığında genel işsizlik oranının %11, 8; genç işsizlik (15-24 yaş) oranının %21, 2; kayıtdışı istihdamın ise %33, 9’ lara çıktığı görülmektedir. Bunun yanında konumuzla ilgisi bakımından Yargıtay Hukuk Dairelerine gelen dosya sayılarına baktığımızda 2006 yılında gelen toplam dosya sayısı 324. 821 iken 2015 yılında gelen dosya sayısı 548. 715’ e çıkmıştır . Bu sayıların içinde iş ve sosyal güvenlik davalarına bakan dairelere gelen dosya sayısı 2006 yılında 94. 185 iken (toplam dosya sayısına oranı %28, 99) 2015 yılında bu sayı 166. 714’ e (toplam dosya sayısı içindeki oranı %30, 38) çıkmıştır. Görüldüğü üzere çalışma hayatına dair uyuşmazlıklar giderek artmakta buna mukabil bu tür davaları ortadan kaldırmaya dönük çalışmalar (tahkim, arabuluculuk vs) henüz çok yeni uygulamalar olduğundan istenilen sonucu verebilmiş değil. Bu anlamda 3. Baskıya ulaşan Hizmet Tespit Davaları adlı kitabımız kayıtdışı çalışmaya dair açılan/açılacak davalarda ilgililere bir nebze olsun yol gösterici olma iddiasındadır. 
   Bu baskıda hizmet tespit davalarına ilişkin özet bir bölüm ilave ederek okuyucuların öz bilgiye daha kolay ulaşmasını hedefledik. Bunun yanında uyuşmazlıklara dair yeni tarihli kararları da kitabımıza ekleyerek Yargıtay kararları kısmını zenginleştirdik. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumunun idari anlamdaki uygulamalarına (Yönetmelik, genelge, tebliğ vs) da yeri geldiğince değinmeye çalıştık." (Arka kapak yazısı)


   İçindekiler

   ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ-VII
   İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ-IX
   BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ-XI
   KISALTMALAR-XXVII
   BİRİNCİ BÖLÜM
   DELİL KAVRAMI VE
   DİĞER HUKUK DALLARINDA DELİL
   1. 1-DELİL KAVRAMI, SINIFLANDIRILMASI VE ŞARTLARI-1
   1. 1. 1-Delil Kavramı: 1
   1. 1. 2-Delillerin Değerlendirilmesini Sınırlayan İlkeler-3
   1. 1. 2. 1-Delil Getirilmesinin Doğrudan Doğruya Olması İlkesi-3
   1. 1. 2. 2-Herkese Açıklık (Aleniyet) İlkesi-4
   1. 1. 2. 3-Sözlülük İlkesi-4
   1. 1. 2. 4-Hakimden Kendi Görüşlerinin Alınmasını İsteme Hakkı İlkesi-5
   1. 1. 2. 5-Vakıanın Saptanmasını ve İspatlanmasını İsteme Hakkı İlkesi-5
   1. 1. 2. 6-Hakimin Tarafsızlığı İlkesi-5
   1. 1. 2. 7-Dava Malzemesinin ve Olayların Taraflarca Getirilmesi İlkesi-6
   1. 1. 3-Delil Olabilme Şartları-6
   1. 1. 3. 1-Gerçekçi Olmak-6
   1. 1. 3. 2-Akılcı Olmak: 7
   1. 1. 3. 3-Olayı Temsil Etmek: 7
   1. 1. 3. 4-İspat Bakımından Önemli Olmak: 7
   1. 1. 3. 5-Kanuna Aykırı Olmamak: 7
   1. 1. 3. 6-Müşterek Olmak: 8
   1. 1. 4-Delillerin Sınıflandırılması-8
   1. 1. 4. 1-Dolaylı Delil - Dolaysız Delil: 8
   1. 1. 4. 2-Tahdid-i Delil - Takdir-i Delil: 9
   1. 1. 4. 3-Kanuni Delil - Akdi Delil: 10
   1. 1. 4. 4-Tarihsel Delil - Eleştirel Delil: 11
   1. 1. 4. 5-Kişisel Delil - Nesnel Delil: 11
   1. 1. 4. 6-Yasak Delil - Yasak Olmayan Delil: 11
   1. 1. 4. 7-Sınırlı Delil - Sınırsız Delil: 12
   1. 1. 4. 8-Re’sen Müracaat Edilebilen Delil - Re’sen Müracaat Edilemeyen Delil: 13
   1. 1. 4. 9-Ekonomik Delil - Maddi Delil: 13
   1. 2-Sosyal Güvenlik Hukukundaki Delil Kurallarının Diğer Hukuk Dallarındaki Delil Kuralları ile Karşılaştırılması-14
   İKİNCİ BÖLÜM
   SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA
   DELİL SİSTEMİNE EGEMEN OLAN İLKELER
   2. 1-DELİL SERBESTLİĞİ İLKESİ-21
   2. 1. 1-Genel Çerçeve-21
   2. 1. 2-Delil Serbestliği İlkesinin Sınırları-24
   2. 1. 2. 1-Anayasal Sınırlar-24
   2. 1. 2. 2-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigorta İşlemler Yönetmeliğinden Kaynaklanan Sınırlar-24
   2. 1. 2. 2. 1-Yemin-24
   2. 1. 2. 2. 2-Sosyal Sigorta İşlemler Yönetmeliği Madde 26-25
   2. 1. 2. 2. 3-Tanık İfadeleri-27
   2. 1. 2. 2. 4-Belge Düzeni-27
   2. 2-EKONOMİK YAKLAŞIM İLKESİ-29
   2. 2. 1-Genel Çerçeve-29
   2. 2. 2-Ekonomik Yaklaşım İlkesinin Sınırları-33
   2. 2. 3-Ekonomik Yaklaşım İlkesinin Sakıncaları-33
   2. 3-RESEN ARAŞTIRMA İLKESİ-34
   2. 4-DELİLLERİN SERBESTÇE DEĞERLENDİRİLMESİ İLKESİ-39
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   SOSYAL SİGORTALARDA HİZMET TESPİTİ VE
   ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI
   3. 1-HİZMET TESPİTİ-41
   3. 1. 1-Genel Bilgiler-41
   3. 1. 2-Hizmet Tespitinde Yararlanılacak Kavramlar-43
   3. 1. 2. 1-Hizmet Kavramının Tarifi-43
   3. 1. 2. 2-Sigortalı-44
   3. 1. 1. 2. 1-Sigortalı Niteliğini Hak Kazanma Koşulları-45
   3. 1. 1. 2. 2-İş İlişkisinin Hizmet Akdine Dayanması-46
   3. 1. 1. 2. 3-İşverene Ait İşyerinde Çalışma-47
   3. 1. 1. 2. 4-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 6. Maddesinde Belirtilen Sigortalı Sayılmayanlar Kapsamına Girmemek-48
   3. 1. 2. 3-İşveren-49
   3. 1. 2. 4-İşveren Vekili-49
   3. 1. 2. 5-İşyeri-50
   3. 1. 2. 6-Alt İşveren (Taşeron-Aracı)-51
   3. 1. 2. 7-Sigortalısını Ödünç Veren İşveren-52
   3. 1. 3-Hizmet Tespitinde Süre-52
   3. 2-ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI-54
   3. 2. 1-Genel Bilgiler-54
   3. 2. 2-Ölçümleme Kavramı-55
   3. 2. 3-Ölçümleme Uygulaması-56
   3. 2. 4-Ölçümleme Uygulamasının Yürürlükten Kaldırılması-58
   3. 2. 5-Asgari İşçilik Uygulamasının Yasalaşması-60
   3. 2. 6-Asgari İşçilik Kavramı-63
   3. 2. 7-Asgari İşçilik Uygulamasının 616 sayılı KHK ile Yasal Dayanağını Kaybetmesi-66
   3. 2. 8-Asgari İşçilik Uygulamasının 4958 sayılı Yasa ile Tekrar Yasal Hale Gelmesi ve 5510 sayılı SSGSS Uygulaması-69
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   HİZMET TESPİT DAVALARINDA DELİL OLARAK
   KULLANILABİLECEK ARAÇLAR
   4. 1-BİLDİRİMLER VE DELİL NİTELİĞİ-71
   4. 1. 1-İşveren Tarafından Yapılan Bildirimler-71
   4. 2-DEFTER, KAYIT VE BELGELER-73
   4. 2. 1-Genel Olarak-73
   4. 2. 1. 1-İşverenlerce Tutulacak Kayıt ve Belgeler-74
   4. 2. 2-Defterler ve Delil Niteliği-77
   4. 2. 3. -Belgeler ve Delil Niteliği-81
   4. 2. 3. 1-Belge Kavramı-81
   4. 2. 3. 2-Yasa Tarafından Öngörülen Belgeler-83
   4. 2. 3. 2. 1-Ücret Ödeme Bordrosu-83
   4. 2. 3. 2. 2-Fatura-85
   4. 2. 3. 2. 3-Sevk İrsaliyesi-86
   4. 2. 3. 2. 4-İrsaliye Fatura-87
   4. 2. 3. 2. 5-Serbest Meslek Makbuzu-87
   4. 2. 3. 2. 6-Müstahsil Makbuzu-88
   4. 2. 3. 2. 7-Gider Pusulası-89
   4. 2. 3. 2. 8-Perakende Satış Belgeleri-89
   4. 2. 3. 2. 9-Diğer Belgeler-90
   4. 2. 3. 2. 9. 1-Yolcu Listeleri-90
   4. 2. 3. 2. 9. 2-Günlük Müşteri Listesi-90
   4. 2. 3. 2. 9. 3-Ambar Tesellüm Fişi-90
   4. 2. 3. 2. 9. 4-Adisyonlar-90
   4. 2. 3. 2. 9. 5-Hekimlerce Düzenlenen Belgeler-91
   4. 2. 3. 2. 9. 6-Döviz Alım-Satım Belgesi-91
   4. 2. 3. 2. 9. 7-Bono ve Poliçeler-91
   4. 2. 3. 2. 9. 8-Muhabere Evrakı-91
   4. 2. 4-İşverenlerin Kayıt ve Belgelerini İbraz Etme Yükümlülükleri-92
   4. 2. 4. 1-Genel Bilgiler-92
   4. 2. 4. 2-Muhafaza ve İbraz Zorunluluğu-93
   4. 2. 4. 2. 1-2010 Yılından İtibaren Değişen Uygulama-95
   4. 2. 4. 3-Defter ve Belgelerin Kaybolması (Zayi)-97
   4. 2. 4. 4-İbraz Edilmeyen Defter ve Belgelerin Delil Niteliği-99
   4. 2. 5-Üçüncü Şahıslar Tarafından Tutulan Kayıtların Delil Niteliği-100
   4. 3-İDARE TARAFINDAN YAPILAN TESPİTLER-101
   4. 3. 1-Genel Olarak-101
   4. 3. 2-Denetim Elemanları Tarafından Yapılan Tespitler-102
   4. 3. 3-Durum Tespit Tutanakları-104
   4. 3. 3. 1-Genel Olarak-104
   4. 3. 3. 2-Durum Tespit Tutanaklarının Delil Niteliği-105
   4. 3. 4-İnceleme Tutanakları-110
   4. 3. 4. 1-Genel Olarak-110
   4. 3. 4. 2-İnceleme Tutanaklarının Delil Niteliği-111
   4. 3. 4. 3-Raporların Delil Niteliği-112
   4. 3. 5-Bilgi Toplama Tutanakları ve Delil Niteliği-113
   4. 3. 5. 1-Bilgi Toplama Tutanakları-113
   4. 3. 5. 1. 1-Bankalardan Alınacak Bilgi ve Belgeler-116
   4. 3. 5. 1. 2-100. Madde Kapsamında Kamu Kurumlarından Alınacak Bilgi ve Belgeler-118
   4. 3. 5. 1. 2. 1-İçişleri Bakanlığı-118
   4. 3. 5. 1. 2. 2-Milli Eğitim Bakanlığı-119
   4. 3. 5. 1. 2. 3-Yüksek Öğretim Kurulu-119
   4. 3. 5. 1. 2. 4-Maliye Bakanlığı-119
   4. 3. 5. 1. 2. 5-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı-120
   4. 3. 5. 1. 2. 6-Adalet Bakanlığı-120
   4. 3. 5. 1. 2. 7-Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü-121
   4. 3. 5. 1. 2. 8-Kamu İhale Kurumu-121
   4. 3. 5. 1. 2. 9-Diğer Kamu Kurumları-121
   4. 4-KAMU KURUMLARI TARAFINDAN DÜZENLENEN BELGE VE ALINAN BİLGİLER-122
   4. 4. 1-Genel Olarak-122
   4. 4. 2-Kamu Kurumlarınca Düzenlenen Belgeler-124
   4. 4. 3-Kamu Kurumlarından Alınan Bilgiler-124
   4. 4. 4-1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu Gereği Yapılan Bildirimler-125
   4. 4. 5-5510 sayılı Kanun’un 8. Maddesine Göre SGK’ nın Bilgi ve Belge İsteme Yetkisi-126
   4. 4. 5. 1-Bankalar-126
   4. 4. 5. 2-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü-127
   4. 4. 5. 3-Milli Eğitim Bakanlığı-128
   4. 4. 5. 4-Tarım ve Köyişleri Bakanlığı-129
   4. 4. 5. 5-Kültür ve Turizm Bakanlığı-132
   4. 4. 5. 6-Sağlık Bakanlığı-133
   4. 4. 5. 7-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı-135
   4. 4. 5. 8-İçişleri Bakanlığı-135
   4. 4. 5. 9-Ulaştırma Bakanlığı-136
   4. 4. 5. 10-Çevre ve Orman Bakanlığı-137
   4. 4. 5. 11-PTT Genel Müdürlüğü-137
   4. 4. 6. -5510 sayılı Kanun’un 90. Maddesine Göre SGK’ nın Bilgi ve Belge İsteme Yetkisi-137
   4. 4. 7-Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Hizmet Tespiti-138
   4. 4. 8-Kamu Kurumlarından Alınan Bilgi ve Belgelerin Delil Niteliği-140
   4. 5-KARİNE-141
   4. 5. 1-Genel Olarak-141
   4. 5. 2-Kanuni Karine-141
   4. 5. 2. 1-Kesin Kanuni Karine-142
   4. 5. 2. 2-Adi Kanuni Karine-142
   4. 5. 2. 2. 1-Genel Olarak-142
   4. 5. 2. 2. 2-Tutanakların Aksi Sabit Oluncaya Kadar Muteber Olduğu Karinesi-142
   4. 5. 2. 2. 3-İktisadi, Ticari, Teknik Gereklere ve Hayatın Olağan Akışına Uygunluk Karinesi-143
   4. 5. 2. 2. 4-Sigortalı Sürekli Çalışır Karinesi-144
   4. 5. 3-Fiili Karine-145
   4. 5. 3. 1-Genel Olarak-145
   4. 5. 3. 2-İlk Görünüş Karinesi-145
   4. 6-BİLİRKİŞİ-149
   4. 6. 1-Genel Olarak-149
   4. 6. 2-Bilirkişi Raporunun Delil Niteliği-150
   4. 7-TANIK İFADELERİ-151
   4. 7. 1-Genel Olarak-151
   4. 7. 2-Tanık İfadelerinin Delil Niteliği-152
   4. 8 -YEMİN-154
   4. 8. 1-Genel Olarak-154
   4. 8. 2-Yeminin Delil Niteliği-155
   4. 9-ELEKTRONİK ORTAMDAKİ KAYITLAR-156
   4. 9. 1-Genel Olarak-156
   4. 9. 2-Elektronik Ortamdaki Kayıtların Delil Niteliği-157
   4. 10-KESİNLEŞMİŞ MAHKEME KARARLARI-162
   4. 10. 1-Genel Olarak-162
   4. 10. 2-Görev ve Yetki-163
   4. 10. 3-Süre-164
   4. 10. 4-Kuruma Husumet Yöneltilmeden Verilen Mahkeme İlamları-167
   4. 10. 5-Kesinleşmiş Mahkeme Karalarının Delil Niteliği-170
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   HİZMET TESPİT DAVALARI
   5. 1-GENEL OLARAK HİZMET TESPİT DAVALARI-173
   5. 2-SİGORTALILIK VE HİZMET AKDİ KAVRAMLARI-211
   5. 1. 1-Sigortalının Tanımı-211
   5. 1. 2-Hizmet Akdi (İş Sözleşmesi)-211
   5. 1. 2. 1-Hizmet-212
   5. 1. 2. 2-Bağımlılık-212
   5. 1. 2. 3-Ücret-212
   5. 1. 2. 4-Süre-213
   5. 1. 3-İstisna Akdi (Eser Sözleşmesi)-213
   5. 1. 3. 1-Eser (Yapılacak Şey)-213
   5. 1. 3. 2-Bağımsızlık-213
   5. 1. 3. 3-Semen (Fiyat-Bedel)-214
   5. 1. 3. 4-Süre (Zaman)-214
   5. 2-HİZMET AKDİ İLE İSTİSNA AKDİNİ BİRBİRİNDEN AYIRAN ÖZELLİKLER-214
   5. 3-SİGORTALI HİZMETLERİNİN DAVA YOLUYLA TESPİTİ-214
   5. 3. 1-Genel Olarak-215
   5. 3. 2-Davanın Niteliği-215
   5. 3. 3-Görevli Mahkeme-216
   5. 3. 4-Yetkili Mahkeme-216
   5. 3. 5-Davanın Tarafları-217
   5. 3. 5. 1-Davacı-217
   5. 3. 5. 2-Davalı-218
   5. 3. 5. 3-SGK’nın Davaya Feri Müdahil Olarak Katılması-219
   5. 3. 6-Dava Açma Süresi-223
   5. 3. 6. 1-Dava Açma Süresinin Başlangıcı-224
   5. 3. 6. 2-Dava Açma Süresinin İşleyişi-224
   5. 4-TESPİTİ GEREKEN HUSUSLAR VE İSPAT-229
   5. 4. 1-Tespiti Gereken Hususlar-229
   5. 4. 2-İspat-229
   5. 5-DAVANIN HUKUKİ SONUÇLARI-232
   ALTINCI BÖLÜM
   ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI-235
   YEDİNCİ BÖLÜM
   ÖRNEK YARGITAY KARARLARI
   7. 1-İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNE İLİŞKİN KARARLAR-335
   7. 2-TANIK İFADELERİNE İLİŞKİN KARARLAR-393
   7. 3-HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYE İLİŞKİN KARARLAR-432
   7. 4-KESİNTİLİ BİLDİRİMLERE İLİŞKİN KARARLAR-527
   7. 5-RESEN SORUŞTURMA İLKESİNE İLİŞKİN KARARLAR-540
   7. 6 -KESİNLEŞMİŞ İŞÇİ ALACAK DAVASINA İLİŞKİN KARARLAR-571
   7. 7-DAVA ARKADAŞLIĞINA İLİŞKİN KARARLAR-587
   7. 8-DAVADAN FERAGAT ETMEYE İLİŞKİN KARARLAR-589
   7. 9-İŞYERİNİN DEVRİNE İLİŞKİN KARARLAR-609
   7. 10-KONUT KAPICILARININ SİGORTALILIĞINA İLİŞKİN KARARLAR-618
   7. 11-ŞOFÖRLERİN SİGORTALILIĞININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARLAR-626
   7. 12-USTA ÖĞRETİCİLERİN SİGORTALILIĞINA İLİŞKİN KARARLAR-637
   7. 13 -TARIMSAL FAALİYET NEDENİYLE SİGORTALILIĞIN TESPİTİNE İLİŞKİN KARARLAR-662
   7. 14-HİZMET TESPİT DAVASI İLE İŞÇİ ALACAK DAVASININ BİRLİKTE AÇILIP AÇILAMAYACAĞINA İLİŞKİN KARARLAR-699
   7. 15-HİZMET TESPİT DAVASI ÇALIŞMA SÜRESİNİN TESPİTİ-710
   7. 16-HİZMET TESPİTİNDE GERÇEK ÜCRETİN BELİRLENMESİ-779
   7. 17-HİZMET TESPİTİNDE SGK’ NIN FERİ MÜDAHİL OLMASI-802
   7. 18-HİZMET TESPİTİNDE ÇAKIŞAN SİGORTALILIK DURUMU-813
   7. 19-HİZMET TESPİTİNDE YURTDIŞI SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN KABULÜ-817
   7. 20-HİZMET TESPİTİNDE BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞININ HESAPLANMASI-840
   7. 21-HİZMET TESPİTİNDE İTİBARİ HİZMET SÜRESİ-854
   7. 22-KAMU KURUMUNDA GEÇEN ÇALIŞMALAR AÇISINDAN HİZMET TESPİTİ-857
   SONSÖZ-867
   KAYNAKÇA-871
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786053001638
   MarkaAdalet Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786053001638
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                               
                                                                                                                                   
    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.