• Tüm Kategoriler
  • OnikiLevha Yayınevi Ferdi Kaza Sigortası Sözleşmesi (Evrim Akgün)

   OnikiLevha Yayınevi Ferdi Kaza Sigortası Sözleşmesi (Evrim Akgün)
   Görsel 1
   Fiyat:
   65,00 TL
   İndirimli Fiyat (%10,8) :
   58,00 TL
   Kazancınız 7,00 TL
   Havale / EFT:
   56,84 TL
   58.00 www.tercihkitabevi.com
   Ferdi Kaza Sigortası Sözleşmesi
   Evrim Akgün
   Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık 
   Basım Tarihi: 2017 Ekim 
   Basım Yeri: İstanbul 
   Sayfa Sayısı: 400 
   Boyut: 16,5 x 23,5 cm 
   Baskı: 1 
   ISBN/Ref: 9786051525976 
   Kategori(ler): Sigorta / Bireysel Emeklilik H. 
    
    
   Bu çalışmanın konusunu "ani ve dışarıdan bir olayın etkisiyle, riziko kişisinin iradesi dışında ölmesine neden olan yahut onun sağlığını zedelenmeye uğratan olay" olarak tanımlanan "kaza" kavramı teşkil etmektedir. Ferdi kaza sigortası, tanımda sayılan unsurların mevcut olduğu bir olay dolayısıyla kişinin ölmesi, geçici veya sürekli sakatlığa uğraması, geçici veya sürekli işgöremez hale gelmesi halleri ve aksi kararlaştırılmamışsa, yapılan tedavi giderleri için teminat sağlar. Çalışma, Türk özel sigorta hukukunda yer alan ferdi kaza sigortası sözleşmesini tüm yönleriyle ele almayı ve tespit edilen sorunlara çözümler getirmeyi amaçlamaktadır.(TANITIM YAZISI)
    
    
   İÇİNDEKİLER
    
   GİRİŞ
   Birinci Bölüm 
   KAZA SİGORTASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
   I. Sigorta Kavramı
   A. Olasılık Kavramı
   B. Risk Kavramı
   1. Risk Niteliği Taşımayan Olaylar
   2. Sigorta Edilebilir Riskler
   II. Kaza Sigortasının Tanımı ve Hukuki Niteliği
   A. Kaza Sigortasının Tanımı
   B. Kaza Sigortasının Hukuki Niteliği
   1. Kumar ve Bahis Sözleşmeleri Açısından
   2. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler Açısından
   3. Genel İşlem Şartlarını İçerir Sözleşmeler Açısından
   4. Ani Edimli/Sürekli Edimli Sözleşmeler Açısından
   5. Şarta Bağlı Sözleşmeler Açısından
   III. Kaza Sigortasının Sigorta Sözleşmeleri Tasnifi İçindeki Yeri
   A. İhtiyacın Karşılanması Açısından
   B. Rizikonun Konusu Açısından
   C. İrade Serbestisi Açısından
   D. Türk Ticaret Kanunu'nda Düzenlendiği Yer Açısından
   IV. Kaza Sigortasının Türleri ve Türkiye'de Uygulanan Bazı Çeşitleri
   A. Kaza Sigortasının Türleri
   1. Sigortalı Sayısına Göre
   2. Sigorta Bedelinin Ödenme Şekline Göre
   3. Zorunlu Olup Olmamasına Göre
   4. Kazanın Kapsamına Göre
   B. Türkiye'de Uygulanan Diğer Bazı Kaza Sigortası Çeşitleri 
   1. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
   2. Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası
   V. Kaza Sigortasının Tabi Olacağı Hukuk Kuralları
   A. Genel Olarak
   B. Sigorta Genel Şartları
   C. Sözleşme Özel Şartları
   D. Türk Ticaret Kanunu'nun Sigorta Hukuku Kitabı'ndaki Genel Hükümler
   E. Hayat Sigortalarına İlişkin Hükümler 
   F. Zarar Sigortalarına İlişkin Hükümler 
   G. Türk Ticaret Kanunu'nun Diğer Kitaplarındaki İlgili Hükümleri
   H. Türk Borçlar Kanunu'nun İlgili Hükümleri
   I. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un İlgili Hükümleri
    
   İkinci Bölüm 
   KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI 
   I. Kaza Sigortası Sözleşmesinin Tarafları ve İlgililer
   A. Genel Olarak
   B. Kaza Sigortası Sözleşmesinin Tarafları
   1. Sigortacı
   2. Sigorta Ettiren
   C. Kaza Sigortası Sözleşmesinin İlgilileri
   1. Riziko Şahsı
   2. Lehtar
   II. Kaza Sigortası Sözleşmesinin Kurulmasına Yönelik İrade Açıklamaları ve Sözleşmenin Kurulduğu An
   A. İrade Açıklamaları
   1. Öneri
   2. Kabul
   3. Sigortacının Sözleşmeyi Akdetme Zorunluluğu
   B. Kaza Sigortası Sözleşmesinin Kurulduğu An
   III. Kaza Sigortası Sözleşmesinin Unsurları
   A. Menfaat
   1. Kavram
   2. Menfaat Eksikliğinin Sözleşmeye Etkisi
   3. Kaza Sigortasında Menfaat
   B. Riziko
   1. Genel Olarak
   2. Kaza Sigortasında Teminat Kapsamındaki Rizikolar
   IV. Sigortacının Sorumluğunu Doğuran Olgu (Himayenin Kapsamı)
   A. Genel Olarak
   B. Ölüm
   1. Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda
   2. Türk Ticaret Kanunu'nda
   3. Alman Hukukunda 
   C. Sakatlık (Engellilik)
   1. Terminoloji Sorunu
   2. Genel Olarak
   3. Geçici Sakatlık (Geçici Engellilik)
   4. Sürekli Sakatlık (Sürekli Engellilik)
   D. İşgöremezlik
   1. Terminoloji Sorunu
   2. Genel Olarak
   3. Geçici İşgöremezlik
   4. Sürekli İşgöremezlik
   E. Tedavi Giderleri
   1. Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda
   2. Türk Ticaret Kanunu'nda
   3. Alman Hukukunda
   F. Teminat Türlerinin İçtimai
   1. Türk Hukukunda
   2. Alman Hukukunda
   G. Kazanın Sonucunu Ağırlaştıran Haller
   1. Türk Hukukunda
   2. Alman Hukukunda
   V. Kaza Sigortası Sözleşmesinin Şekli, Süresi ve İçeriği
   A. Kaza Sigortası Sözleşmesinin Şekli
   B. Kaza Sigortası Sözleşmesinin Süresi
   C. Kaza Sigortası Sözleşmesinin İçeriği
    
   Üçüncü Bölüm 
   TARAFLARIN KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
   I. Sigortacının Kaza Sigortası Sözleşmesinden Kaynaklanan Yükümlülükleri
   A. Genel Olarak
   B. Aydınlatma Yükümlülüğü
   1. Aydınlatma Kavramı
   2. Aydınlatmanın Tarafları
   3. Aydınlatma Yükümlülüğünün Kapsamı
   4. Aydınlatma Yükümlülüğünün Şekli
   5. Aydınlatma Yükümlülüğünün Zamanı
   6. Aydınlatma Yükümlülüğünün İhlali
   C. Sigorta Poliçesi Verme Yükümlülüğü
   1. Sigorta Poliçesi
   2. Sigorta Poliçesinin İçeriği
   3. Sigorta Poliçesinin Verilmesinde Süre
   4. Sigorta Poliçesi Verme Yükümlülüğünün İhlali
   D. Sigorta Himayesi Sağlama Yükümlülüğü
   1. Genel Olarak
   2. Sigorta Himayesinin Başlaması
   E. Giderleri Ödeme Borcu
   1. Genel Olarak
   2. Borcun Kapsamı ve Ödemenin Sınırı
   3. Borcun Muaccel Olması
   F. Sigorta Bedelini Ödeme Borcu
   1. Genel Olarak
   2. Borcun Kapsamı
   3. Borcun Muaccel Olması
   4. Kısmi Ödemeler ve Fesih Hakkı
   5. Bedelin Tespiti
   6. Temerrüt
   II. Sigorta Ettirenin Kaza Sigortası Sözleşmesinden Kaynaklanan Yükümlülükleri
   A. Genel Olarak
   B. Prim Ödeme Borcu
   1. Prim
   2. Primin Ödenme Şekli, Miktarı ve Yeri
   3. Prim Borcunun Muacceliyeti
   4. Prim Borcunun İndirilmesi
   5. Temerrüt
   C. Beyan Görevi
   1. Sözleşme Öncesi
   2. Sözleşme Süresince 
   3. Riziko Gerçekleştiğinde
   D. Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına İzin Verme Görevi
   E. Zararı Önleme, Azaltma ve Sigortacının Rücu Haklarını Koruma Görevi
   F. Sözleşmede Ayrıca Öngörülen Yükümlülükler
    
   Dördüncü Bölüm 
   KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ, SONUÇLARI VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI 
   I. Sözleşmenin Sona Erme Sebepleri
   A. Sözleşmede Belirtilen Sürenin Dolması
   B. Rizikonun Gerçekleşmesi
   C. Sigorta Konusunun Ortadan Kalkması
   D. Sigortadan Ayrılma
   E. Fesih
   1. Konkordato İlanı, Ruhsat İptali Gibi Haller
   2. Sigorta Priminin Artırılması Hali
   3. Sözleşmenin Kısmi Feshi Hali
   4. Acze Düşme, Takibin Semeresiz Kalması, Sigorta Ettirenin İflası Halleri
   5. Kısmi Tazminat Ödemesi Hali
   6. İzleyen Primlerin Ödenmesinde Temerrüt, İhtar Gönderilmesi Halleri
   7. Sözleşmenin Devamı Aşamasında Beyan Görevine Aykırı Davranış Hali
   F. Cayma
   1. Sözleşmeden Kısmen Cayma Hali
   2. Sorumluluk Başlamadan Cayma Hali
   3. İlk Primin Ödenmesinde Temerrüt Hali
   4. Sigorta Ettirenin Sözleşmenin Kurulmasındaki Beyan Görevine Aykırı Davranması Hali
   5. Hayat Sigortasında Cayma Hakkına İlişkin Bildirim Sonrası
   G. Anlaşma
   H. Sigortacının İflası
   II. Kaza Sigortası Sözleşmesinde Zamanaşımı
   A. Genel Olarak
   B. Kaza Sigortası Sözleşmesine Yönelik Taleplerde Zamanaşımı 
   C. Zamanaşımı Sürelerinin Başlangıcı
   III. Kaza Sigortası Sözleşmesinde Sigortacının Halefiyeti
   A. Genel Olarak
   B. Halefiyetin Unsurları ve Hakkın Geçişi
   C. Kaza Sigortasında Halefiyet
   D. Kısmi Ödeme
   E. Halefiyetin Kullanılamayacağı Haller
   F. Halefiyeti İhlal Edici Hareketler
   G. Rücu Davası
   IV. Kaza Sigortası Sözleşmesinde Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları
   A. Görevli ve Yetkili Mahkeme
   B. Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemesi
   C. Hakem Bilirkişi
   D. Tahkim
   SONUÇ
    
   EK 1-TÜRK TİCARET KANUNU'NDAKİ KAZA SİGORTASI HÜKÜMLERİ
   EK 2-FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI
   KAYNAKÇA
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786051525976
   MarkaOniki Levha Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786051525976
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                               
                                                                                                                                   
    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.