• Tüm Kategoriler
  • Seçkin Yayınevi Sigortacılık (Beyhan Yaslıdağ)

   Seçkin Yayınevi Sigortacılık (Beyhan Yaslıdağ)
   Görsel 1
   Fiyat:
   28,00 TL
   İndirimli Fiyat (%14,3) :
   24,00 TL
   Kazancınız 4,00 TL
   Havale / EFT:
   23,52 TL
   24.00 www.tercihkitabevi.com
   Sigortacılık (Beyhan Yaslıdağ)
   Sigorta Aracıları – Sigorta İşlemleri
   Beyhan Yaslıdağ
   Yayınevi: Seçkin 
   Basım Tarihi: 2017 Şubat 
   Basım Yeri: Ankara 
   Sayfa Sayısı: 240 
   Boyut: 16 x 23,5 cm 
   Baskı: 3 
   ISBN/Ref: 9789750241369 
   Kategori(ler): Sigorta / Bireysel Emeklilik H. 

   "Eserde, Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında yaşanan gelişmeler ve Otomatik Katılım ile ilgili süreçlere de yer verilmiştir. Bu kapsamda Bireysel Emeklilik Sistemi genel olarak ele alınmıştır. Bireysel Emeklilik Sisteminin genel yapısı, işleyişi ve uygulaması kitabın yeni baskısına dahil edilmiştir.
   Kitap, yazarın uzun yıllar çeşitli üniversitelerde, sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinde "Sigortacılık" konusunda verdiği derslerin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır. Eser, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Altıncı Kitabı ile düzenlenen Sigorta Mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır.
   Fakültelerin ve Meslek Yüksek Okullarının "Sigortacılık", " Aktüerya - Bankacılık" ve "Sigortacılık" bölümlerinde temel ders kitabı olarak kullanılabilecek şekilde hazırlanan bu kitap aynı zamanda acenteler ve sigorta şirketleri için de bir kaynak niteliğindedir.
   Kitapta konular öğrencilerin kolayca anlayabileceği bir dille ele alınmış, önemli konular dipnot ve detaylı bilgiler eşliğinde işlenmiştir. Özellikle öğrencilerin tüm sigortacılık sistemi ile ilgili bilgileri ana hatları ile tek bir kitapta bulmaları kitabı pratik bir hale getirmektedir." (Arka Kapak Yazısı)

   Konu Başlıkları

   Temel Sigorta Bilgileri
   Sigorta İşlemlerinde Kullanılan Belgeler
   Sigortada Taraflar
   Sigorta Acentesi
   Sigorta İşlemlerinde Ödemeler
   Reasürans
   Sigorta Türleri
   Elementer Sigorta
   Sorumluluk Sigortaları
   Hayat Sigortası
   Sigorta Şirketleri ve Sigorta İşlemlerinin Denetimi
   İÇİNDEKİLER
   İçindekiler
   Önsöz  5
   3. Baskıya Önsöz  7
   SİGORTA BİLGİLERİ
   SİGORTA ARACILARI VE SİGORTA İŞLEMLERİ
   1. TEMEL SİGORTA BİLGİLERİ  15
   1.1. Sigortanın Önemi ve Sigorta Yaptırmanın Nedenleri  15
   1.2. Sigorta Tarihi  15
   1.2.1. Dünya’da Sigorta Tarihi  15
   1.2.2. Türkiye’de Sigorta Tarihi  19
   1.3. Sigorta Kavramı  23
   1.3.1. Sigorta’nın Yasal Tanımı  23
   1.3.2. Sigorta Yasal Düzenlemeler  25
   1.4. Sigortanın İşlevleri  54
   1.4.1. Ekonomik İşlevler  54
   1.4.2. Sosyal İşlevler  55
   1.5. Risk Kavramı  55
   1.5.1. Risk Çeşitleri  56
   1.5.2. Sigortaya Konu Olan Riskler  56
   1.6. Sigortanın Genel Prensipleri  56
   1.6.1. Sigortalanabilir Menfaat  56
   1.6.2. Azami İyi Niyet  57
   1.6.3. Tazminat Prensibi  57
   1.6.4. Halefiyet ve Hakların Devri  58
   1.6.5. Hasara Katılım  59
   1.6.6. Yakın Neden  60
   2. SİGORTA İŞLEMLERİ  60
   2.1. Sigorta İşlemlerinde Kullanılan Belgeler  60
   2.1.1. Teklif Formu  60
   2.1.2. Sigorta Sözleşmesi  61
   2.1.3. Sigorta Poliçesi  62
   2.1.4. Temditname–Tecditname  63
   2.1.5. Zeyilname  63
   2.1.6. Rejistro  63
   3. SİGORTADA TARAFLAR  64
   3.1. Sigortalı  65
   3.2. Sigorta Ettiren  65
   3.2.1. Sigorta Ettirenin Borç ve Yükümlülükleri  65
   3.2.1.1. Prim İle İlgili Borç ve Yükümlülükler  65
   3.2.1.1.1. Prim Ödeme Borcu  65
   3.2.1.1.2. Ödeme Zamanı  66
   3.2.1.1.3. Ödeme Yeri  66
   3.2.1.1.4. Primin İndirilmesi  66
   3.2.1.1.5. Temerrüt  66
   3.2.2.1. Beyan Yükümlülüğü  67
   3.2.2.2.1. Sözleşmenin Yapılması Sırasında  67
   3.2.2.2.2. Yazılı Sorular  67
   3.2.2.2.3. Bağlantı  67
   3.2.2.2.4. Sigortacı Tarafından Gerçek Durumun Bilinmesi  67
   3.2.2.2.5. Yaptırım  67
   3.2.2.2.6. Cayma  68
   3.2.2.2.7. Teklifin Yapılması İle Kabulü Arasındaki Değişiklikleri Beyan Yükümlülüğü  68
   3.2.2.2.8. Sözleşme Süresi İçinde Beyan Yükümlülüğü  68
   3.3. Lehdar–Kanuni Mirasçı  69
   3.4. İpotekli Alacaklı  69
   3.5. Zarar Gören Üçüncü Şahıs  69
   3.6. Sigortacı  69
   3.6.1. Sigorta Şirketi  70
   3.6.1.1. Sigorta Şirketi Kavramı  70
   3.6.1.2. Sigorta Şirketlerinin Kuruluş Koşulları  70
   3.6.1.3. Ruhsat  71
   3.6.1.4. Ana Sözleşme Değişiklikleri  73
   3.6.1.5. İntifa ve Oy Kullanma Haklarının Edinilmesi  73
   3.6.1.6. Tasfiye, Birleşme, Devir, Portföy Devri ve İflas  74
   3.6.1.7. Sigortacının Borç ve Yükümlülükleri  74
   3.6.1.7.1. Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü  74
   3.6.1.7.2. Aydınlatma Yükümlülüğü  74
   3.6.1.7.3. Sigorta Poliçesi Verme Yükümlülüğü  75
   3.6.1.7.4. Giderleri Ödeme Borcu  75
   3.6.1.7.5. Tazminat Ödeme Borcu  75
   3.6.1.8. Sigortacının Hakları  76
   3.6.1.9. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Organizasyon Yapısı  78
   3.6.1.10. Sigorta Şirketlerinde Etik İlkeler  80
   3.6.1.10.1. Şirketler Arası İlişkiler  81
   3.6.1.10.2. Şirketlerin Müşterileri İle İlişkileri  81
   3.6.1.10.3. Şirketlerin Çalışanları ve Sigorta Aracıları İle İlişkileri  82
   3.6.1.10.4. Şirketlerin Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkileri  83
   3.6.1.10.5. Sigortacılık Etik İlkelerinin Geliştirilmesi  83
   4. SİGORTA ARACILARI  83
   4.1. Acenteler  83
   4.1.1. Acente İşletmesi ve Acente Kavramı  83
   4.1.2. Acente Yatırımı  84
   4.1.3. Acentelerin Kuruluş ve Faaliyet Esasları  85
   4.1.4. Acente Kuruluşu İle İlgili Yasal Süreçler  86
   4.1.4.1. Teknik Personel  88
   4.1.5. Acentelerde Organizasyon Yapısı  89
   4.1.5.1. Genel Müdür  89
   4.1.5.2. Portföy Yönetimi – Değerlendirme  90
   4.1.5.3. Denetim  91
   4.1.5.4. Eğitim – İnsan Kaynakları  92
   4.1.5.5. Satış – Pazarlama  93
   4.1.6. Acentelerde İş Akışları  94
   4.1.7. Sigorta Şirketi – Acente İlişkilerinin Düzenlenmesi  95
   4.1.7.1. Mesleki Sorumluluk Sigortası  95
   4.1.7.2. Asgari Sermaye  95
   4.1.7.3. Teminat  95
   4.1.7.4. Acentelik Yetkilerinin Tescil ve İlanı  95
   4.1.7.5. Sigorta Poliçelerinin Düzenlenmesi ve Primlerinin Tahsili  96
   4.1.7.6. Sözleşme Yapma – Prim Tahsil Etme – Acentelik Yetkilerinin Kaldırılması  96
   4.1.7.7. Acente Komisyonları  97
   4.1.7.8. Hesap Mutabakatı  98
   4.1.7.9. Unvan, İlan, Reklam, Afiş ve Pano  98
   4.1.7.10. Bilgi Kayıtları ve Kayıtlara Erişim  98
   4.2. Brokerler  98
   4.3. Eksperler  102
   4.4. Aktüer  102
   5. ÖDEMELER  103
   5.1. Risk Primi  103
   5.2. Sigorta Primi  104
   5.3. Sigorta Bedeli  105
   5.4. Sigorta Değeri  105
   5.4.1. Aşkın Sigorta  105
   5.4.2. Eksik Sigorta  105
   5.5. Hasar Tazminatı  106
   5.6. Müşterek Sigorta  111
   5.7. Kısmi Sigorta  111
   5.8. Çifte Sigorta  112
   5.9. Tazminatın Ödenmesi  112
   6. REASÜRANS  113
   6.1. Reasürans Kavramı  113
   6.2. Reasürans Anlaşmasında Taraflar  113
   6.3. Reasürans Çeşitleri  114
   6.4. Reasürans Kar Paylaşım Çeşitleri  114
   6.4.1. Bölüşmeli Reasürans  114
   6.4.1.1. Belirli Paylı Reasürans –Kotpar  114
   6.4.1.2. Aşkın Bedel Reasürans – Eksedan  114
   6.4.2. Bölüşmesiz Reasürans  115
   6.4.2.1. Hasar Fazlası Reasürans – Excess Of Loss  115
   6.4.2.2. Toplam Hasar Fazlası Reasürans – Stop Loss  115
   7. SİGORTA TÜRLERİ  115
   7.1. Sosyal Sigortalar  116
   7.2. Elementer (Mal) Sigortalar  116
   7.2.1. Elementer Sigorta Kavram  116
   7.2.2. Elementer Sigorta Çeşitleri  116
   7.2.3. Elementer Sigorta Çeşitlerinin Kavram ve Özellikleri  118
   7.3. Sorumluluk Sigortaları  126
   7.3.1. Sorumluluk Sigortası Kavram  126
   7.3.2. Sorumluluk Sigortası Çeşitleri  127
   7.3.3. Sorumluluk Sigortası Çeşitlerinin Kavram ve Özellikleri  128
   7.4. Hayat Sigortaları  132
   7.4.1. Hayat Sigortası Kavramı  132
   7.4.2. Hayat Sigortası Çeşitleri  133
   7.4.2.1. Ferdi Kaza Sigortası  134
   7.4.2.2. Sağlık Sigortası  136
   7.4.2.3. Hayat Sigortası  139
   7.4.2.3.1. Hayat Sigortası Çeşitleri  139
   7.4.2.3.2. Hayat Sigortalarında Teminat Dışı Durumlar  142
   7.4.2.3.3. Hayat Sigortalarında Prim Hesaplamaları  143
   7.4.2.3.4. Hayat Sigortalarında Vergi  146
   7.5. Bireysel Emeklilik Sistemi  147
   7.5.1. Bireysel Emeklilik Sistemi Kavramı  147
   7.5.2. Bireysel Emeklilik Sisteminin Özellikleri  147
   7.5.3. Bireysel Emeklilik Sistemi’nin Temel UnsurLarı  148
   7.5.4. Bireysel Emeklilik Sisteminde Katılımcı  149
   7.5.4.1. Katılımcının ve Şirketin Hak ve Yükümlülükleri  149
   7.5.5. Bireysel Emeklilik Sisteminin İşleyiş Yapısı  150
   7.5.6. Bireysel Emeklilik Sözleşmesi  152
   7.5.6.1. Emeklilik Sistemine Katılma ve Emeklilik Sözleşmesi  152
   7.5.7. Ödemeler  153
   7.5.8. Devlet Katkısı  157
   7.5.9. Emeklilik  161
   7.5.10. Emeklilik Yatırım Fonları  164
   7.5.11. Son Düzenlemeler  167
   7.6. Türkiye’de Uygulanan Sigorta Branşları  169
   7.7. Türkiye’de Sigorta Sektörü  175
   8. SİGORTA ŞİRKETLERİ VE SİGORTA İŞLEMLERİNİN DENETİMİ  186
   8.1. İç Denetim  186
   8.2. Kamu Denetimi  186
   8.3. Sigorta Şirketlerinin Bağımsız Denetimi  188
   9. SİGORTA SEKTÖRÜNDE YER ALAN KURUM VE KURULUŞLAR  196
   9.1. Mesleki Kuruluşlar  196
   9.1.1. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRSB)  196
   9.1.2. TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi  196
   9.1.3. TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi  197
   9.2. Dernekler ve Vakıflar  197
   9.3. Özellikli Kurumlar  197
   9.3.1. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM)  197
   9.3.2. Sigorta Bilgi Merkezi  198
   9.3.3. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)  198
   9.3.4. Tarım Sigortaları Havuzu  199
   9.3.5. Güvence Hesabı  199
   9.3.6. Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)  200
   9.3.7. Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu  200
   9.3.8. Türkiye Yeşil Kart Reasürans Havuzu  201
   9.3.9. Sigorta Tahkim Komisyonu  201
   10. SİGORTACILIKTA HASAR VE TAHSİLAT SÜREÇLERİ  202
   10.1. Hasar Anında Yapılması Gereken İşlemler  202
   10.1.1. Kaza Sigortalarında Hasar Anında Yapılması Gerekenler  202
   10.1.2. Hayat Sigortalarında Bildirim  204
   10.1.3. Tazminat Ödemesi  205
   11. SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ACENTELERDE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ  206
   11.1. Sigorta Şirketlerinde Maliyetler  206
   11.2. Sigorta Şirketlerinde Karlılık  207
   11.3. Sigorta Muhasebesi  207
   11.3.1. Sigorta Muhasebesinin Özellikleri  208
   11.3.2. Sigorta İşletmelerinde Kullanılan Başlıca Defterler  209
   11.3.3. Sigorta İşletmelerinde Kayıt Düzeni  210
   11.3.4. Sigorta Muhasebesine İlişkin Hesap Planı  211
   11.3.5. Sigorta İşletmelerinde Hesap Planı  211
   12. SİGORTA SÖZLÜĞÜ  223
   Kaynakça  237
   Kavramlar Dizini  239
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789750241369
   MarkaSeçkin Yayınları
   Stok DurumuVar
   9789750241369
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                               
                                                                                                                                   
    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.